Aktier · Starbreeze

Införande av struktur med A- och B-aktier

Vad är det som händer?

Starbreeze kommer, efter beslut på den extrainsatta stämman den 5:e juni 2015, införa en aktiestruktur med A- och B-aktier. Skillnaden mellan dessa är:

 • A-aktier: 10 röster
 • B-aktier: 1 röst

OK! Men varför har styrelsen valt att göra så?

Såhär säger styrelsen i förslaget till stämman:

”Förslaget   om   att   införa   en   sedvanlig   aktiestruktur   med   A-­aktier   och   B-­aktier   grundas   i  bedömningen   att   detta   befrämjar   Bolagets   långsiktiga   utveckling   och   entreprenörskap,  samtidigt  som  Bolagets  aktier  är  noterade.  Strukturen  bedöms  befrämja  en  god  likviditet,  i  första  hand  genom  handel  i  B-­aktier,  samtidigt  som  alla  aktieägarna  själva  kan  avväga  den  sammansättning   av   A-­aktier   och   B-­aktier   som   är   den   lämpliga.   Aktiestrukturen   bedöms  också   skapa   större   flexibilitet   i   samband   med   företagsförvärv  medelst   utgivande   av   nya  aktier.”

Den huvudsakliga anledningen kan därför tolkas som att de nuvarande huvudägarna får utökade möjligheter till att behålla sitt inflytande över bolaget, även vid förvärv via emittering av nya aktier där förvärvet av spelmotorn Valhalla är ett färskt exempel. Framöver kommer förmodligen samtliga förvärv via apportemission att ske med enbart B-aktier, som alltså är mindre röststarka. Samtidigt har storägarna med ett intresse för inflytande möjlighet att avyttra sina B-aktier och istället köpa på sig A-aktier.

Det låter klokt! Vad händer med mitt innehav?

För varje 2 aktier du äger i Starbreeze på avstämningsdagen, fredag den 12:e juni 2015, får du 1 A-aktie och 2 B-aktier. Äger du idag exempelvis 10 000 aktier kommer du efter uppdelningen att vara en stolt ägare av 5 000 A-aktier och 10 000 B-aktier. Beroende på din förvaltare bör förändringen vara synlig på din depå till måndag den 15:e juni.

Skulle splitten innebära att du får en halv aktie så kommer du istället kompenseras med motsvarande belopp in på din depå, detta sker automatiskt. Denna transaktion kan dröja ytterligare dagar efter avstämningsdagen.

Men värdet då?

Eftersom att aktiestocken utökas med 50 % kommer priset givetvis att korrigeras utifrån de nya förutsättningarna. Äger du idag 10 000 aktier med en kurs på 22,30 innebär detta ett sammanlagt värde på 223 000 kr. Efter uppdelningen har du istället 15 000 aktier (5 000 A + 10 000 B), med exakt samma sammanlagda värde på 223 000 kr, vilket då innebär att kursen kommer att korrigeras till motsvarande nivå:

223 000 kr / 15 000 aktier = 14,90 kr / aktie

Ditt innehav kommer alltså att vara värt lika mycket efter uppdelningen som innan, med skillnaden att du efteråt har fler aktier där respektive aktie är värd mindre än innan.

En enkel metod att räkna om priset från innan uppdelning till efter uppdelning, exempelvis för att räkna om riktkurser från tidigare analyser, är att dela det ”gamla” priset per aktie med 1,5. Nuvarande kurs på 22,30 kr motsvarar alltså 22,30/1,5=14,90 kr/aktie efter uppdelning, precis som tidigare nämnts. En tidigare riktkurs på exempelvis 30 kr/aktie innebär alltså 30/1,5=20 kr/aktie efter uppdelningen. Rätt enkelt, eller hur?

Ja, men gäller det både A- och B-aktierna?

Skillnaden i pris mellan A- och B-aktien är svårt att med säkerhet säga på förhand. Generellt sett brukar strukturen se likadan ut som i Starbreeze fall, att A-aktien ger fler röster än en B-aktie, och att likviditeten är högre i B-aktien. Kurskorrelationen mellan de två aktieslagen är vanligtvis hög.

Några exempel från andra bolag med A-/B-aktiestrukur:

 • Atlas Copco:
  • A-aktien (68% av totalt antal aktier) ger 1 röst, senaste stängning 248,40 kr, högst likviditet
  • B-aktien (32%) ger 1/10 röst, senaste stängning 221,00 kr
 • Ericsson:
  • A-aktien (8%) ger 1 röst, kurs 89,20 kr
  • B-aktien (92%) ger 1/10 röst, kurs 96,05 k, högst likviditet
 • Handelsbanken:
  • A-aktien (98%) ger 1 röst, kurs 123,70 kr, högst likviditet
  • B-aktien (2%) ger 1/10 röst, kurs 123,50 kr
 • Husqvarna:
  • A-aktien (21%) ger 1 röst, kurs 63,10
  • B-aktien (79%) ger 1/10 röst, kurs 63,1, högst likviditet

Som man kan se kostar aktien med högst likviditet lite mer i tre av dessa fyra exempel. I Husqvarnas fall kostar de exakt lika mycket. Detta är givetvis ingen garanti för att det kommer se likadant ut för Starbreezeaktien, framförallt inte de första dagarna/veckorna då vi förmodligen kommer få se relativt stora transaktionsvolymer när långsiktiga positioner intas.

Det tråkiga svaret på frågan ”vad kommer skillnaden i aktiekurs att bli mellan A och B?” blir då ”vi får se!”.

Du kan, om du vill, stämpla om dina tilldelade A-aktier mot B-aktier vilket du har rätt till enligt bolagsordningen. Kontakta Starbreeze IR för mer information kring detta.

Spännande! Hur kommer du agera?

Jag kommer helt enkelt att avvakta och se vad som händer med respektive aktie, bedöma för- och nackdelar med olika viktningar och sedan ta beslut utifrån det. I nuläget är det tre faktorer som jag tänker mig kommer spela in, i fallande ordning av betydelse:

 1. Likviditeten. Att snabbt kunna ta sig ur sin investering ser jag som värdefullt. Utifrån Starbreeze nuvarande strategi, exekvering och tillhörande potential ser jag inte någon som helst anledning att sälja, men saker kan givetvis förändras vare sig det är inre eller yttre faktorer som påverkar min bild av bolagets framtid.
 2. Röststyrkan. Mitt innehav kan tyckas vara oväsentligt i det stora hela när det gäller rösträtt, men jag ser ett värde i att a.) kunna bidra till att rösta igenom förslag jag tror på, men framförallt b.) genom mitt ägande förhindra andra aktörer från att rösta tvärtemot vad jag tror på. Se det som ett ansvarstagande i bolaget jag ändå är delägare av.
 3. Kursskillnaden. Blir kursskillnaden tillräckligt stor behöver jag räkna lite på vad det skulle innebära att vikta om, men jag tror inte att det gör så stor ekonomisk skillnad på sikt.

Hur kommer ni agera?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s