Starbreeze

10 anledningar till att jag äger aktier i Starbreeze

Utan inbördes ordning:

1. Produkterna/branschen

Intresse. Den första punkten, vilket även var den huvudsakliga anledningen till att jag kollade upp Starbreeze som potentiellt investeringsobjekt från första början, är att jag har ett personligt intresse för spel. De spel som historiskt tagit up mest av min tid är Championship Manager, Baldur’s Gate, Warcraft 2, Red Alert, Counterstrike och World of Warcraft. Nuförtiden finns det endast tid för någon spontan Hearthstone-match.

Baldurs_Gate

Jag är personligen extremt nyfiken på vad Geminose, Overkill’s The Walking Dead, RAID: World War II och STORM har att erbjuda, och jag tror att det är väldigt många andra som också är det.

Den växande marknaden. Spel blir allt mer lättillgängligt i samband med digitaliseringen, försäljningsplattformen Steam har exempelvis vuxit från 65 miljoner (oktober 2013) till 125 miljoner (februari 2015) användare och Twitch snittade 100 miljoner unika tittare i månaden under 2014. Det är samtidigt produkter som säljer med en stor geografisk och åldersmässig spridning. Den äldre gamer-generationen finns till stor del kvar med större kapital nu än då, samtidigt som nya gamers ständigt fylls på underifrån över hela världen. Enligt en undersökning från PwC omsätter spelindustrin ca 63 miljarder USD och förväntas växa i snitt med 6,5 % per år.

Kostnadseffektiviseringen. En stor fördel med digital distribution är att det är väldigt mycket mer kostnadseffektivt än traditionell distribution, inga kostnader för att trycka upp spelen och inga kostnader för lagerhållning, frakt, etc. Intäkterna från varenda sålt digitalt exemplar efter att utvecklingskostnaden är täckt går rätt ner i kassakistan, ingen varukostnad här inte!

2. Affärsmodellen

Strategin. Fokus på att utveckla egna varumärken och försäljning via digitala kanaler ger ökade möjligheter till kreativ och finansiell kontroll. Spelen man producerar är expanderbara, vilket är en enormt viktig del i Starbreeze’ spelstrategi och bör inte underskattas.

Pulsförsäljningen. Eller ”förlängning av försäljningscykler” som Starbreeze själva också säger i bolagsbeskrivningen: ”Den digitala distributionen möjliggör att Bolaget kan förlänga försäljningscyklerna genom nya uppdateringar och nya tilläggspaket och därigenom öka produktens lönsamhet. Spelet PAYDAY 2 har haft 26 uppdateringar under sina första nio månader. Bolaget strävar efter att varje produkts livslängd och säljperiod ska vara minst två år.”

Detta fungerar uppenbarligen om vi tittar på Steams spelargraf sedan release av PAYDAY 2:

puls

Detta kommer sedan att appliceras på större produktioner (på en vid den tiden mycket större marknad) så som Overkill’s The Walking Dead och STORM.

Kundrelationen. Starbreeze skriver själva i bolagsbeskrivningen:

”Ett av Starbreezes starkaste verktyg för att rikta sina erbjudanden och vidareutveckla produkterna på ett effektivt sätt är en direkt kommunikation med konsumenterna. Vi värnar och vårdar våra kunder och eftersträvar en långsiktig relation för att skapa positiva effekter över tid. […] Vi arbetar aktivt med att vara öppna för dialog och fysiskt göra oss tillgängliga för våra kunder. Detta gör vi bland annat genom att delta i onlinebaserade aktiviteter och att vara närvarande på mässor och andra passande sammanhang. Kunderna är tillsammans med våra egna varumärken det viktigaste kapitalet vi har.”

Man är ofta med i nämnda ”onlinebaserade aktiviteter”, syns på spelmässor, delar ut en del gratissaker via bland annat Twitter/Instagram och släpper ibland gratis-DLCs vilket visar på att man verkligen tar kundrelationen på allvar. Sedan kan jag tycka att man kan bli bättre på vissa delar inom detta; snabbare buggfixar (Xbox One), få ut (eller kommunicera en tidsplan) på utlovade tillbehör till PAYDAY 2, osv. Man har dock lyckats samla över 2,9 miljoner spelare i sin communitygrupp på Steam.

3. Ledningen

Erfarenheten. VD Bo Andersson Klint drev tidigare spelutvecklaren GRIN, med 300 anställda, som försattes i konkurs på grund av uteblivna betalningar. En artikel rekommenderas starkt och finns i sin helhet här. Utifrån detta finns det en enorm revanschlusta hos Bo, som dels har en vana att driva ett företag som är runt 3-4 gånger större (personalmässigt) än Starbreeze i dagsläget och även har lärt sig vad man bör göra, och framförallt inte bör göra, för att lyckas  branschen.

Det är många års samlad branscherfarenhet i ledningen och i styrelsen där Bo Andersson Klint, Mikael Nermark, Annelie Åström och Maeva Sponbergs var med på GRIN-tiden. Matias Myllyrinne är även VD i finska spelutvecklaren Remedy och Eva Redhe Ridderstad får ses som ett riktigt styrelseproffs då hon sitter med i styrelsen hos nio olika bolag, där de mest framstående är Probi, Pled Pharma och Första AP Fonden. CFO Sebastian Ahlskog har tidigare erfarenhet av digitala kanaler från sin tid som CFO på eBay Sweden/Tradera.

Ägandet. VD äger idag 11,3 % av aktierna och 11,9 % av rösterna i bolaget, till ett ungefärligt värde av 341 Mkr (dagskurs 13,05/13,15 för A/B). Styrelseordförande Mikael Hjorth äger 1,9 % av aktierna och rösterna till ett värde av 58 Mkr. Här är hela listan:

ledningensagandeVärt att nämna är även att insiderköp nyligen har gjorts; Eva Redhe Ridderstad nettoköpte 27 132 aktier den 2/7 och Sebastian Ahlskog köpte 19 700 aktier under perioden 6/7-16/7. VD har sedan uppdelning i A- och B-aktier sålt av B-aktier och sedan köpt samma antal A-aktier.

4. Den finansiella styrkan

Kassan. I den senaste kvartalsrapporten visade Starbreeze upp en kassa på 165 Mkr plus avtal med 505 Games som garanterar Starbreeze ytterligare 214 Mkr framöver. Sedan dess har förvärv (Payday Productions LLC – 2,7 Mkr och InfinitEYE – 16,4 Mkr) och investeringar (RAID: WWII – 66 Mkr, Dead by Daylight – 16 Mkr och Payday Mobile – 12 Mkr) genomförts, kassan har minskat något (de investerade beloppen sprids ut över tid) och kostnadsbasen har ökat på grund av dessa. Men faktum kvarstår att Starbreeze är finansiellt starka och pengar fortsätter att trilla in i kassan tack vare fortsatt försäljning av PAYDAY 2+DLC och framförallt PAYDAY 2: Crimewave Edition som släpptes till PS4 och Xbox One i mitten av juni.

Soliditeten. Utifrån siffrorna i den senaste kvartalsrapporten har Starbreeze en soliditet på 67 %. Alla som läst någon form av finansiell teori vet att en hög soliditet i sig inte nödvändigtvis behöver vara positivt, det gäller snarare att hitta den optimala balansen mellan eget och lånat kapital för maximal avkastning. Då Starbreeze är i stort sett skuldfritt (inga räntebärande skulder) har man denna möjlighet framför sig, vilket är något jag hellre ser än att de skulle behöva minska sin belåning.

soliditetKassaflödet. Starbreeze är ett företag som har intäkter varje dag tack vare sin digitala försäljning, även om respektive försäljningsplattform (exempelvis Steam) genomför utbetalningarna månadsvis. Detta, anser jag, är en trygghet jämfört med ett bolag som arbetar med kontraktsbaserade intäkter vilket gör både intäkter och kassaflöde mer volatilt. Nu har man nyligen gjort en del investeringar som förmodligen kommer att jämna ut kassaflödet sett över längre perioder.

5. Den relativa transparensen

Försäljningsstatistik. Eftersom jag tycker om siffror och att räkna själv så är Starbreeze, i förhållande till de flesta andra bolag, klockrent ur detta perspektiv. Använder man verktyg som exempelvis garry.tv, Steamcharts och Steamspy så finns det goda möjligheter till rimliga intäktsprognoser. Topplistor finns även för försäljning till konsol, bland annat VGChartz.

Kostnadsberäkning. Bolagets storlek gör att kostnadsökningar vid exempelvis nyanställningar, förvärv eller utvecklingsprojekt är lättare att räkna på.

6. Expansionsmöjligheter

Verksamhetsbreddning. Starbreeze beskrev tidigare sig själva på följande sätt:

”Starbreeze is developing computer- and video game in-house and in partnership with leading international game publishers.”

Nu ser det istället ut så här:

Starbreeze is an independent creator, publisher and distributor of high quality entertainment products, headquartered in Stockholm, Sweden.

Förvärven av InfinitEYE (VR) och Payday Productions (filmrättigheter) visar att bolaget gör sig redo för att bredda verksamheten och få ut maximalt av sina IP:n och produktioner, inte enbart genom det traditionella spelet genom dator, konsol eller mobil. VR har potential inom spel, film, sport, konserter eller övriga evenemang, pornografi, forskning, militärt, osv. Lägger vi sedan på möjligheter till varumärkesbreddning inom exempelvis film, tv-serier eller betting (à la Gaming Corps) så ser framtiden minst sagt spännande ut.

Förläggarskap. Att investera tidigare vinster i nya produktioner utan att ta den egna personalens tid i anspråk (som istället arbetar på tyngre titlar) och ge det utvecklande företaget en morot att göra ett riktigt bra jobb (de får fria händer, får behålla hela eller en del av IP:t och får en rimlig del av intäkterna) är ett billigt sätt att sprida möjligheterna till avkastning. Förläggardelen är, som de flesta vet, redan startat av Starbreeze. Nu gäller det att få snurr på produkterna när de släpps, dels för att få avkastning på investerat belopp, men även att visa upp sig som en eftertraktad partner. Här ser jag en stor potential i RAID: World War II som utvecklas av kroatiska Lion Game Lion.

Asien. Den asiatiska spelmarknaden är stor men det är även de kulturella skillnaderna mot västvärlden, vilket även gäller speltraditionen. Starbreeze har uttryckt en ambition att expandera till Asien, vilket även förvärvet av 6,3 % av aktierna i Asienbaserade Cmune visar på.

7. Kontaktnätet

Valve. Starbreeze säger sig ha en mycket bra relation med Valve som är den största aktören inom digital spelförsäljning. De arrangerade exempelvis ett event tillsammans där de bjöd in andra företag för att prova Valves VR-utrustning. Såhär säger Almir Listo i en intervju med Venture Beat:

“We’re very good friends with Valve,” said Listo. “We’re going to make sure that StarVR is going to be compatible with whatever Valve is going to do. Steam is one of the best platforms out there. We love Valve’s headset. We love what they’re doing. And we’re a big supporter of the open VR they’re pushing. We fully support that thinking.”

Det är även Valve som uppmanat Starbreeze att ”Never stop making PAYDAY.”. Ett otroligt viktigt stöd att ha. Det är lite som att Google skulle backa upp Eniro.

Övriga. Man har även uttalade/inofficiella (nuvarande eller tidigare) samarbeten med bland annat Digital Bros/505 Games, Skybound, Remedy, Lion Game Lion, Cmune, Lionsgate, Behaviour Interactive, Wendros, DoubleDutch Games och Dennaton Games. En minst sagt blandad kompott och förmodligen en försmak på vad som komma skall.

8. Aktieägarcommunityt

Yngre ägare. Bolagets produkter, i kombination med bolagets historik som ett förhoppningsbolag, gör att ägarstrukturen förmodligen har en överandel av yngre investerare jämfört med många andra bolag. Ett gemensamt intresse för spelindustrin tillsammans med en högre kompetens inom ny teknik gör att man har lättare att ta till sig av vart denna typ av företag står, men framförallt vart det är på väg. Den yngre investeraren har en högre tendens att dela med sig av sina tankar och intressanta findings via forum, bloggar, etc. vilket gör det enklare att följa utvecklingen.

9. Inställningen

Modet. Man nöjer sig inte med att släppa ett halvdant spel om året, vars intäkter täcker kostnaderna fram till nästa produktion – rinse and repeat. Man är ute efter en världsledande position, VD berättar vad man ska göra och genomför sedan det. Bolaget ska växa och ta marknadsandelar, då förvärvar man och investerar i intressanta projekt samtidigt som man utvecklar egna produkter. Man räds inte ny teknik utan är snarare med och driver det framåt, med Virtual Reality som ett lysande exempel. Man har full tillit till sina samarbetspartners, ger dessa full kreativitet och bygger värdefulla relationer.

Kaxigheten. Det räcker med att läsa denna intervju.

10. Värderingen

Lågt värderat. En grundläggande princip inom aktiehandel är att man tror att pappret kommer att vara värt mer i framtiden (inkl. utdelningar) än vad det är idag. Så är det givetvis även i detta fall, min analys med tillhörande värdering hittar du här. Jag tror i grund och botten att bolagets vinster kommer att öka markant i framtiden och att bolagsvärdet kommer att återspegla detta.


Vilka är dina anledningar till att du äger aktier i Starbreeze, eller att du inte gör det?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s